Spørgsmål 2

Er du klar over, at du ikke kan overdrage bygherreansvaret for arbejdsmiljø?