Generelle værktøjer

Brug af dokumenter er på eget ansvar.

Tjekliste for bygherreansvaret for arbejdsmiljø

Tjeklisten kan bruges af projektledere til at håndteret bygherreansvaret for arbejdsmiljø igennem hele byggeprocessen. 

Overdragelsesdokument til arbejdsmiljøkoordinator (P)

Dokumentet kan anvendes i bygherrens udpegning af arbejdsmiljøkoordinator (P), hvor arbejdsmiljøkoordineringsopgaven overdrages. 

Overdragelsesdokument til arbejdsmiljøkoordinator (B)

Dokumentet kan anvendes i bygherrens udpegning af arbejdsmiljøkoordinator (B), hvor arbejdsmiljøkoordineringsopgaven overdrages. 

Vejledning vedr. bygherreansvaret for arbejdsmiljø – fra planlægning til drift

Denne vejledning beskriver bygherreansvaret for arbejdsmiljø målrettet almene bygherrer. Den er at finde i AlmenNets Projekthåndbog
https://projekthaandbogen.almennet.dk/ (kræver login)  

Entrepriseformer i relation til bygherreansvaret for arbejdsmiljø

Dette dokument beskriver kort om bygherreansvaret for arbejdsmiljø ved valg af forskellige entrepriseformer. Brug det som inspiration ved udpegning af arbejdsmiljøkoordinatorer. 

 

Tjeklister til forundersøgelser

Denne tjekliste indeholder en oversigt over de forundersøgelser, som kan være relevante, når almene bygherrer nedriver og renoverer. 

TJEKLISTE TIL PSS MED BILAG

Tjeklisten indeholder en oversigt over, hvad plan for sikkerhed og sundhed PSS skal indeholde. Kravet er kort beskrevet. 

Tips og tricks til almene bygherrer

Her er samlet en række enkle handlinger, som almene bygherre kan udføre for at få fokus på arbejdsmiljø under projektering og udførelse. Det er med til overholdelse af bygherreansvaret for arbejdsmiljø.