Udvalgte arbejdsmiljøemner

Her finder du links til udvalgte branchevejledninger og hjemmesider, som er relevante for håndtering af arbejdsmiljøarbejdet i bygge- og anlægsbranchen. Brug af dokumenter er på eget ansvar.

Information og branchevejledninger om arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen

Her finder du alle informationer og branchevejledninger udarbejdet af BFA Bygge & Anlæg.

Læs mere her: https://bfa-ba.dk/  

Håndbog – arbejdsmiljø i bygge og anlæg

Håndbogen er en vejledning om god praksis i håndtering af arbejdsmiljøet inden for bygge- og anlægsbranchen. Det er en vejledning om, hvordan Arbejdsmiljølovens regler kan følges. 

Håndbogen kan findes her: https://bfa-ba.dk/haandbogen-arbejdsmiljoe-i-bygge-og-anlaeg/  

Farlige stoffer i gamle byggematerialer

Hjemmesiden er et visuelt opslagsværk, som gør det let at finde frem til byggematerialerne og forebygge mulige arbejdsmiljøproblemer.

Læs mere her: https://renover-sikkert.dk/  

Viden om asbest

Hjemmesiden er et visuelt opslagsværk, som gør det let at finde frem til, hvilke byggematerialer der kan indeholde asbest. 

Læs mere her: https://asbest-huset.dk/ 

Gode tekniske hjælpemidler til byggebranchen

Denne side præsenterer arbejdsmiljøvenlige tekniske hjælpemidler og ergonomisk gode løsninger til bygge- og anlægsbranchen. Den kan også være relevant for ejendomsfunktionærer. 

Læs mere her: https://www.bygergo.dk/ 

Arbejdsmiljøhåndbog for ejendomsserviceområdet

Denne arbejdsmiljøhåndbog henvender sig til alle medarbejdere inden for ejendomsserviceområdet og handler om arbejdsmiljø og sikkerhed. 

Håndbogen findes her: https://bfa-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Ejendomsservice%20og%20forsyning/Arbejdsmiljohandbog-for-ejendomsserviceomradet_2019.pdf