Værktøjer fra boligselskaber

Brug af dokumenter er på eget ansvar.

Arbejdsmiljøpolitik

Fsb har formuleret en arbejdsmiljøpolitik, som anvendes på deres byggeprojekter. 

Arbejdsmiljøtjekliste til fsb’s projektledere

Fsb har udarbejdet en tjekliste over de forhold, som projektledere skal håndtere som en del af bygherreansvaret for arbejdsmiljø. 

Forventningsafstemning mellem fsb’s projektleder, arbejdsmiljøkoordinator (P) og projekteringsleder

Her finder du en skabelon til afholdelse af forventningsafstemningsmøde mellem projektleder, arbejdsmiljøkoordinator (P) og projekteringsleder, som er udviklet er fsb. 

Overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til arbejdsmiljøkoordinator (B)

Her finder du en skabelon til afholdelse af overdragelsesmøde fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til arbejdsmiljøkoordinator (B), hvor også projektleder fra fsb deltager. 

Udfyldte eksempler

Eksempel på arbejdsmiljølog 

Her ses eksempel på arbejdsmiljølog, som arbejdsmiljøkoordinator (P) anvender under projekteringen. Den er stillet til rådighed af fsb og NCC. 

Eksempel på plan for sikkerhed og sundhed 

Her ses eksempel på plan for sikkerhed og sundhed, stillet til rådighed af fsb og NCC. 

Eksempel på journal 

Her ses eksempel på journal for særlige forhold ved reparation og vedligehold, stillet til rådighed af fsb og NCC. 

Eksempel på sikkerhedsfolder 

Her ses eksempel på sikkerhedsfolder til håndværkerne på byggepladsen udarbejdet af fsb og NCC. 

Eksempel på notat fra sikkerhedsrundering 

Her ses et eksempel på, hvordan afrapportering fra sikkerhedsrundering kan udarbejdes, stillet til rådighed af fsb og NCC. 

Eksempel på referat fra sikkerhedsmøde 

Her ses et eksempel på, hvordan et referat fra sikkerhedsmøde kan udformes, stillet til rådighed af fsb og NCC.